Sponsorer

Overordnet politik GDPR.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet i Aarup Fritidscenter

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

I tilfælde af at vi annoncerer efter nye medarbejdere, indeholder ansøgningerne personfølsomme data. Ansøgninger opbevares uden adgang for andre end halinspektøren. Ansøgninger destrueres umiddelbart efter endt ansøgnings procedure.

Medarbejder data opbevares uden adgang for andre end Centerlederen. Når en medarbejder ophører sin stilling, destrueres data 1 år efter fratrædelsen.

Modtagne mails, slettes efter maksimalt 6 måneder, med mindre der er et relevant behov for fortsat at opbevare disse.

Oplysninger vi indsamler:

Hvis du ønsker at leje lokaler hos os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi vil indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. Oplysningerne opbevares indtil alle mellemværender er afklaret. Hvorefter andet end kontaktoplysninger slettes.

Aarup Fritidscenter  indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Gennemfører leje af vores haller og andre lokaler

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback 

Den dataansvarlige:

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.aarup-fritidscenter.dk eller: Aarup Fritidscenter – Ormehøjvej 4 – 5560 Aarup , cvr nr. 17027073

 

Behandlingsgrundlag og formål:

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne garantere og levere den lokalleje, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig ordrebekræftelse og fakturering, samt for at kunne aftale vilkår omkring lejen.

Når du betaler for din leje indsamler vi dit navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et leje af et lokale, vil du desværre ikke have mulighed for at leje lokaler hos os.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af fremtidige tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har betalt leje afgiften.

Andre modtagere af personoplysninger:

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos  som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i MHV Develoment datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

Dine rettigheder:

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  •         At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  •         At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: mail@aarup-fritidscenter.dk

Øverst på formularen